هاست دانلود

A هاست دانلود ایران

فضا 5000 مگابایت (5gig)
دیتاسنتر آسیاتک (برج میلاد)
سرعت و کیفیت بالا
ftp نامحدود
پهنای باند نامحدود
فعال بودن PHP
استفاده از رپيدليچ مجاز
آنتی دیداس سخت افزاری
دیتابیس ندارد
پارک/ اددامین/ سابدامین نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین

تحویل آنی پس از پرداخت


B هاست دانلود ایران

فضا 10000 مگابایت (10gig)
دیتاسنتر آسیاتک (برج میلاد)
سرعت و کیفیت بالا
ftp نامحدود
پهنای باند نامحدود
فعال بودن PHP
استفاده از رپيدليچ مجاز
آنتی دیداس سخت افزاری
دیتابیس ندارد
پارک/ اددامین/ سابدامین نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین

تحویل آنی پس از پرداخت


C هاست دانلود ایران

فضا 15000 مگابایت (15gig)
دیتاسنتر آسیاتک (برج میلاد)
سرعت و کیفیت بالا
ftp نامحدود
پهنای باند نامحدود
فعال بودن PHP
استفاده از رپيدليچ مجاز
آنتی دیداس سخت افزاری
دیتابیس ندارد
پارک/ اددامین/ سابدامین نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین

تحویل آنی پس از پرداخت


D هاست دانلود ایران

فضا 20000 مگابایت (20gig)
دیتاسنتر آسیاتک (برج میلاد)
سرعت و کیفیت بالا
ftp نامحدود
پهنای باند نامحدود
فعال بودن PHP
استفاده از رپيدليچ مجاز
آنتی دیداس سخت افزاری
دیتابیس ندارد
پارک/ اددامین/ سابدامین نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین

تحویل آنی پس از پرداخت


E هاست دانلود ایران

فضا 30000 مگابایت (30gig)
دیتاسنتر آسیاتک (برج میلاد)
سرعت و کیفیت بالا
ftp نامحدود
پهنای باند نامحدود
فعال بودن PHP
استفاده از رپيدليچ مجاز
آنتی دیداس سخت افزاری
دیتابیس ندارد
پارک/ اددامین/ سابدامین نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین

تحویل آنی پس از پرداخت


F هاست دانلود ایران

فضا 50000 مگابایت (50gig)
دیتاسنتر آسیاتک (برج میلاد)
سرعت و کیفیت بالا
ftp نامحدود
پهنای باند نامحدود
فعال بودن PHP
استفاده از رپيدليچ مجاز
آنتی دیداس سخت افزاری
دیتابیس ندارد
پارک/ اددامین/ سابدامین نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین

تحویل آنی پس از پرداخت


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دیمو هاست می باشد